Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

0x0.jpg

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 Miasto Puławy otrzymało z budżetu państwa wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie realizowane w ramach programu to Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

W ramach programu Miejskie Przedszkole nr 13 otrzyma z budżetu państwa kwotę w wysokości 2500 zł, zaś 625 zł. wynosi wkład własny placówki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3125 zł.

 

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

 W ramach działań promujących czytelnictwo zaplanowaliśmy szereg działań takich jak:

- "Puławska legenda”" – konkurs literacko- plastyczny dla dzieci i rodziców z miejskich przedszkoli

- "Mój ulubiony bohater z książki”- ogólnopolski konkurs plastyczny"

- Międzyprzedszkolny Quiz „Znamy i czytamy bajki”"

- „Cała Polska czyta dzieciom”- zapraszanie gości do czytania bajek dzieciom

- spotkanie autorskie z twórcą literatury dziecięcej,

- utworzenie i wyposażenie  biblioteki przedszkolne

Powrót na początek strony